top of page

Prisen på arkitekttjenester varierer fra prosjekt til prosjekt, alt ettersom hvor mye som skal gjøres. Arbeidet inkluderer møter, telefonsamtaler, innhenting av informasjon fra kommunen vedrørende reguleringsbestemmelser og andre forhold, tegning av plan, snitt og fasader, inntegning på situasjonskart, og byggesøknad. 

Er det forhold som gjør arbeidet spesielt utfordrende, øker prisen i takt med tiden som må til for å komme frem til en god løsning.  

​ 

Enebolig 

Skisseprosjekt opptegning av forslag til ny enebolig på rundt 200m2 inkl. 2 endringer. Arkitekt utarbeider sammen med kunde et romprogram og en behovsanalyse. Arkitekten kommer med 1-2 utkast til en enebolig som er spesialdesignet for kunden. 

Alle nødvendige tegninger for rammesøknad er inkludert: 

Fra 50.000.- 

*Arbeidstegninger er ikke inkludert 

​ 

Ansvarlig søker og utfylling av søknad: 

Fra 10.000.- 

​ 

Hytte 

Skisseprosjekt - Hytte 

Består av ett sett tegninger på forslag til en hytte på rundt 100m2 inkl. 2 endringer. Arkitekt utarbeider sammen med kunde et romprogram/behovsanalyse og lærer tomtens kvaliteter/utfordringer å kjenne. 

Arkitekten presenterer deretter et skisseprosjekt for klienten med 1-2 alternativer, og på bakgrunn av et tett og godt samarbeid finjusteres og tilpasses skisseprosjektet opp til to omganger. 

 

Alle nødvendige tegninger for rammesøknad er inkludert: 

Fra 25.000.- 

*Arbeidstegninger er ikke inkludert 

​ 

Rolle som ansvarlig søker og utfylling av søknad: 

Fra 10.000.-​ 

​ 

Interiør enebolig 

Nye romløsninger. 

Fra 10.000.- 

​ 

Hage enebolig 

Skisseprosjekt 

Fra 5.000.- 

​ 

Ombygg/Tilbygg/Påbygg 

Skisseprosjekt opptegning av forslag til ombygging/påbygg eller tilbygg. Prisen varierer etter omfang. 

Fra 10.000.- 

*Arbeidstegninger er ikke inkludert 

​ 

Garasje / Carporter 

Fra 5.000.- 

 

Søknad u/ansvar  

Fra 4.000.- 

 

Timepris 

Timerate etter skisseprosjekt og enkle mindre konsultasjoner: 1500.- 

 

Andre utgifter 

Merverdiavgift, kommunale gebyrer og kjøp av kartgrunnlag, samt eventuelt merarbeid ønsket av byggherre kommer i tillegg. Statiske beregninger må foretas av statikere, eventuelt utførende tømrer. 

 

Alle prisene er eks. mva 

​ 

Ta gjerne kontakt for et tilbud på fastpris tilpasset ditt prosjekt. 

bottom of page